Bildiğimiz gibi, bir borçlu alacaklıya karşı borç ödemediğinde, alacaklı yasal yollara başvuracaktır. İcra takibi takip eden süreçte başlatılacak, borçlu mülkiyeti ihlal edilecek, nöbet malları ele geçirilecek, bu mallar satılacak paraya çevrilecek, alacaklı ödencek ve diğer icra masrafları ödenilecektir . Borçlu yükümlülüğünün malı bir araçsa; Bu durumda aracın haciz işlemi sırasında bazı farklı yöntemler uygulanır. Bugünkü yazılarda, sizi bu konularda bilgilendirmeye çalışacak ve çok merak uyandıran ve kafası karışık olan aracın satışı konusundaki sorunuzu yanıtlamaya çalışacağız. İlk olarak araçların araçlarından veya mahkemedeki prosedürlerden bahsedelim.

Bankalar, bize bir kredi kartı varken alacağımız araç üzerinde vaatte bulunuyorlar. Bunun nedeni; Borç ödeme konusunda herhangi bir sorun olması durumunda banka iş garantisi almak istiyor. Çünkü, borcun ödenmemesi durumunda, rehinli aracı satma hakkı olacaktır, bu nedenle rehin alıp satacak. O da size satıştan parayı almanızı talep edecektir. Az önce bahsettiğimiz gibi, bu araç bir taahhüttür. Üzerinde bir vaat bulunan bir araç teknik olarak satılabilir. Bununla birlikte, genellikle noterler bu satıştan hoşlanmazlar. Buradaki ana nokta; Aracı alacak kişinin rehin olduğunu ve aracı kabul ederek aracın satın alınacağını bilmek.

Herhangi bir başka borca ​​(aracın kredisi veya aracınızda ipotek bulunmaması nedeniyle) varsayılana düşerseniz ve alacaklı icra takibini başlattıysa, icra takibi, aracı ele geçirirseniz ne olacağını da açıklayacaktır. Uygulama sürecinde bir adım olan sekestrasyon süreci; Aletler açısından uygulandığında bazı farklılıklar vardır. Birincisi, bağlantı süreci aracın kayıtlarına dikkat çekilir. Bu araç daha sonra bulunamazsa, bir yakalama kararı verilir. Böylece, aracın plakada sorgulanan ele geçirilmiş bir araç olduğu görülmektedir. Bu durumda, araç yedi vitese bağlanarak teslim edilecek. Mütevelli Heyeti; Malları kamu kurumları adına aldıkları gibi (çoğunlukla adli tıp işlemleri) malları korumak ve bu konuda gerekli şart ve yeterliliğe sahip olmakla yükümlüdürler ve bu sorumlulukları ihlal ederse yasal yaptırımlar uygulanabilir .

Hacizli araç satışı hakkında bir açıklama yapalım. Hileli araçların satışında herhangi bir yasal engel bulunmamaktadır. Bu konuda birçok Yüksek Mahkeme yargıcı var. Yargıtay’ın bu yöndeki kararının gerekçesi; Not işlemlerinin tamamlanınca noterlerin satılacağı bir atıfta bulunularak, aracın alacağı kişi aracın haciz işlemleri hakkında bilgilendirilecek ve satın almayı muhalefet etmeden yaptığı için geçerli olduğu bildirilecektir. Yargıtay bu yönde kararlar almasına rağmen, ne yazık ki, noterler bunu yapmak istemiyor. Oto satışı yapan bir araç satışı veya MTV borcu bulunan bir araç satmıyor bile. Bu sebeple yasal engeller olmasa da, noter tasdikli araçlar satılmamaktadır.