Son yıllarda, faiz oranlarının düşmesi ve kredi imkânlarının artırılması ve ülkemizdeki kişilerin kredi kaybetmemesi durumunda yanlış bir söz söylenmemesi gerekir. Pek çok kişi bir borç ödüyor, borcunu ödüyor, bir kısmını ödüyor, bazıları daha fazla borç ödüyor. Vatandaşlar için en merak uyandırıcı soru, merhumun bankaya olan borcunun ne olduğu sorusudur. Bu makalede bu konuyla ilgili sizi bilgilendirmeye çalışacağız.

Öncelikle belirtmememiz gereken kredi başvurusunun onaylanmasını takiben ilgili belgeleri imzalamaya başlayınca öncelikli banka yetkilileri tarafından ön ödeme politikaları uygulanır. Evet, bu sigorta poliçeleri bizim için hayat sigortası poliçeleridir. Sigorta poliçesi değerler hakkında bir örnek verirse; Geri çekilen kredinin yaşına ve miktarına göre değişebilen hayat sigortası, bir kişi için ortalama hayat sigortası primi, 10 000 TL’lik bir kredi için 125-150 TL civarındadır. Banka ödünç aldığı sigortayla sigortalıdır. Böylece ölen kişinin borcu ödünç alınır; İlgili sigorta şirketi tarafından banka tarafından yapılan sigorta vasıtasıyla ödenir. Bununla birlikte, bu bağlamda bazı parantezler açmak gerekiyor. Sigorta şirketleri intihar gibi bir kişi kasıtlı olarak kendisini öldürürse ödeme yapmaz. İmzalı olduğumuz sigorta poliçelerinde ve sözleşmelerde durum böyledir.

Bununla birlikte, bazı krediler sigortasız olarak verilir. Bu kredileri kullanan kişi ölürse; Türk Medeni Kanunu uyarınca ölenlerin mirasçıları bu borca ​​ilişkin sorumlu olacaktır. Yasaya göre bir kişi ölünce mirasçıların para, para ve mülkleri bulunur ve aynı zamanda varisler de ölen kişinin borçlarından sorumludur. Eğer bu kişinin parası, mülkiyeti, parası yoksa ve yalnızca borçlanırsa, varisler ne yapar? Bu durumda, varisler miras mirasçılarıdır. Bu, mirasın reddedilmesi. Bir kişi ölen kişinin mülkünü miras almak isterse de, bir borç olmasa bile, bu mirasçının arzusu kalır. Hatırlamak da önemlidir; Miras reddedildiğinde, mirasçılar ölen kişinin mallarından yararlanamazlar.

Borçlunun, varsa, borç borcu haricindeki bankaya olan borcu ilk önce borçlunun hayat sigortasından toplanır. Aksi takdirde, borç mirasçılardan toplanır. Kalıtımsal miras durumunda; Banka ölen kişinin alacak ve masrafları için mahkemeye başvuracak ve borçların ödemesi için yasal süreci başlatacaktır.