Nasıl Kredi Alabilirsiniz?

Hepimizin bildiği gibi, banka ürün ve hizmetlerinden yararlanabilmek için, kredi notları bankaların arzuladığı seviyelerde olmalıdır. Kredi derecelendirmesi ve riski düşük olanlara kredi vermek istemiyorlar. Ancak, bazı koşullar karşılanırsa, bankalar düşük kredi notuna sahip müşterilere kredi kullandırır. Mektubumuzda düşük kredi notuna sahip olanlar kredi alabilirler mi? Sorunuza bir cevap bulmaya çalışacağız.

Düşük Kredi Notlu Bankalardan Kredi Kullanma Yöntemleri

Krediyi kullanmak isteyen, ancak yalnızca kredi notuna bağlı olanların, bankalardan para ödünç alabilir ve bankayı, gelir belgesi ile birlikte varsa diğer gelirleri göstermek üzere ikna etmesini sağlayabilirsiniz. Bu faiz geliri, kira geliri, tarım geliri gibi ek gelirin bankaya kredi kullanımından sağlayacaktır. Mevcut gelir belgesinin dışından gelir gelmezse B planı geçer. Plan B, mümkünse kredi notunun yüksek olduğunu ve kupon olduğunu gösterir. Banka, bankanın kredi notunu seviyorsa ve memur, başka hiçbir banka borcu bulunmadığını biliyorsa, kredi kullanım için onay verir. Çünkü memurlar, bankacılık anlamında en tatlı müşterilerdir. Kredi ödemelerinde bir aksama olması durumunda, memur, kredinin taksitlendirilmesiyle birlikte ücretten kolaylıkla taksit edebilecektir.

Ek gelir yok, eğer bir kefil bulamazsan, plan C biter. Plan C, krediyi kullanmak isteyen kişi üzerinde kayıtlı olan taşınır veya taşınmaz malların ipotekidir. Krediyi kullanacak olan kişi ev, arazi, arazi, araba, iş makinası, traktör gibi özelliklere sahipse ve bu malların değeri kullanılacak olan kredi miktarını karşıladığı takdirde kredi adına ipotek edilerek elde edilebilir banka. Kredi yukarıdaki koşulları yerine getirerek elde edilebilir. Bununla birlikte, kredi derecelendirmesi düşük olan kişilerin yukarıda belirtilen koşulları yerine getiremeyen kredi kullandırmaları çok zordur. Şartları yerine getiremeyenler, banka dışında para bulmak için alternatiflere gitmelidir. Ancak, bu yöntemlerle alınacak kredilere uygulanacak faiz oranlarının çok yüksek olduğunu ve bankalardan daha fazla ilgi talep ettiklerini söylemek isterim.

Kredi Notunu Arttırmak İçin Bankalarla İlişkilerimiz Pürüzsüz Olmalı

Günümüzde, acil para ihtiyaçlarını karşılayacak tek adres bankalardır. Çok sayıda bankaya ihtiyacımız olduğu gerçeğini göz önüne alırsak, bankalardan kullanılacak ürün ve hizmetlerin zamanında ve eksiksiz bir şekilde yapılandırılması, tüketicinin menfaatine olacaktır. Böylece, nakit ihtiyaçlarını karşılamak için kredi kullanabiliriz.