Kredi masraflarının geri alınabilmesi için Tüketici Kanunundaki öngörülen zamanaşımı süreleri değil borçlar kanunundaki 10 yıllık zamanaşımı süresi geçerlidir. Bu Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarında bulunmaktadır. Bu doğrultuda yargıtay kararları ışığında 10 yıl geriye dönük olarak başvuru tarihinizden bütün kredilerin masraflarını talep edebilirsiniz.

Ancak 10 yıldan önceki masraflar artık zaman aşımına uğrar ve dava hakkımız kalmaz. 10 yıl geriye dönük olarak bütün masraf alacaklarımız için dava talep haklarınız bulunmaktadır.Bunun için bedelleri de dikkate alarak ilçe hakem heyetlerine il hakem heyetlerine ve tüketici mahkemelerine başvurarak, bankalarda bulunan kredi masraflarını geri alabilmek için on yıllık süreniz bulunmaktadır. 10 yıldan önceki alacaklarımız ise zaman aşımına uğramıştır. 10 yıl içindeki tüm masraflarınız için bütün dava Yollarına başvurabilirsiniz.

CEVAP VER