Borsada Manipülasyon Nedir?

Borsada Manipülasyonu, borsa şartları arasında yer alan ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılması yasaklanan ve Manipülasyoncu tarafından hapsi ile konulan nedir? Başlık ve Manipülasyon türleri ile manipülasyon hakkında konuşacağız. Borsa terimleri

Manipulasyon Nedir?

Fransız kaynaklı manipülasyon piyasa dolandırıcılığı demektir. Maniplasyon; Piyasadaki fiyatlara müdahale etmek ve doğrudan yatırımcılara menkul kıymetler alıp satmak. Manipülasyon ayrıca, borsanın müdahalesi ve öğrencinin piyasaya karşı arz ve talebi olarak tanımlanabilir. Kanunla manipülasyon yasaktır; çünkü piyasa arz ve talep akışını engeller, şeffaftır ve borsa pazar ortamını bozmaktadır. Manipülasyonlar derin borsalarda çok etkilidir ve fiyatlar çok hızlı etkilenir. Borsa, Manipülasyondan çok derinden etkilendi, çünkü İstanbul’da derin olarak gelişmemiş bir borsa ve en küçük müdahaleler bile anında görünebilir.

Maniplasyon Türleri

İki çeşit manipülasyon vardır.

İşlem Temelli Manipülasyon: Yatırım araçlarının fiyatlarının arz ve talep dengesini normal koşullar altında gelişmesini önleyen manipülasyonlar. Sermaye piyasası araçlarının alımı ve satışı, sipariş verme, sipariş iptali ve sipariş değişikliği işlem bazlı Manipülasyon işlemleri olarak değerlendirilir. Yanıltıcı ve yanıltıcı bilgi ile piyasa işlemlerini yönlendirenler, borsadaki tüccarların zarar görmesine neden olacaktır. Manipülasyondan sonra, yatırımcılar borsa güvenini kaybedecek ve hisse senedi işlem hacminin düşmesine neden olacak.

Bilgiye Dayalı İşleme: Sermaye Piyasası Kanunu’nda bilgi tabanlı manipülasyon, sermaye piyasası fiyat, değer veya yatırımcı kararlarını etkilemek için Sermaye Piyasası Kanunu’nda “yalancı, yanıltıcı veya yanıltıcı bilgi, söylenti, uyarı, yorum, rapor veya yayma” olarak tanımlanır. Aletler. Yatırım araçlarının fiyatları, borsada işlem gören değerler ve gelecekteki durumuna ilişkin bilgiler Bilgi Tabanlı Çalışma olarak kabul edilir.

Manipülasyondan Etkilenme Olmayacak

Manipülatöre yöneltme anlamları taşıyan manipülatörler de denir. Yatırımcılar tarafından manipülasyonlardan etkilenmeyecek şekilde seçilen aracı kurum seçilmeli ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan aracı kuruluşlar yapabilecek kurumları tercih etmelidir. Sonunda, yatırımcılar kendi strateji haritalarını geliştirmeli ve manipülasyondan etkilenmemek için bu strateji üzerinde hareket etmelidir.

Kategori: Yatırım