Bilinmesi Gereken Borsa Terimleri

Borsa eğitiminin, borsada işlem yapabilmek, borsadan para kazanabilmek ve uzun vadeli borsa işlemlerinden kazanç elde edebilmek için yapılması zorunludur. Borsa eğitim aşamasında bilinmesi gereken bir diğer ayrıntı da borsa şartlarıdır. Borsa şartlarının ne anlama geldiği ve bu hükümlerin nasıl değerlendirildiğine ilişkin ne tür bir karar alınması çok önemli. Binlerce borsa sözleşmesinin bulunduğunu bilmenizi isteriz. Bu makalede, borsada en çok kullanılan ve bilinmesi gereken borsa terimleri hakkında konuşacağız.

Değişim Koşulları

Açık Piyasa İşlemleri: Hazine, Merkez Bankası’nın para değeri tavrını belirtmek için hazine bonosu ve tahvilleri satın alarak hacim artırmak amacıyla Hazine Bonolarını ve Hazine Bonolarını satmayı taahhüt eder ve tahvil eder.

Adi Hisseler: Özel haklara, avantajlara veya üstünlüğe sahip olmayan hisse senetlerine verilen addır.

Broker: Sermaye Piyasası Kurumu’ndan alınan resmi belgelerle borsada işlem yapmak ve belirli komisyon karlarıyla çalışmak isteyenlerin adına borsada işlem yapma hakkına sahip aracı kurumlardır.

Tahkim: Kısa vadeli fonlar mevcut yerden alınır ve diğer alanlara kaydı.

Ayı Piyasası: Hisse senetlerinde düşüş beklenen bir piyasa görünümü.

Basit Faiz: Limit, belirli bir sermayenin belirli bir döneminde hesaplanan faizdir.

Bilanço: Bir şirketin periyodik faaliyet sonuçları (31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül ve 31 Aralık) hazırlanmış olup, dönem sonunda hazırlanmıştır.

Bileşik Faiz: Faiz, belli bir sermayeye, dönemin sonundaki faizin ve ilk sermaye toplamının yeniden fiyatlandırılması sürecidir.

Tıkanıklık: Borsada işlem gören bir varlık üzerinde kısıtlamalar getirilir. Tıkanıklığın sahibi istediği gibi kullanamaz.

Blok Satış: Bir şirketin hisse senetleri, şirketin sermayesinin% 10’undan fazlasını satmaktadır.

Birincil – İkincil Piyasalar: Halka arzlar veya hazine ihaleleri yoluyla şirketlerin hisse senetlerinin birincil piyasalarına, birincil piyasada satılan varlıkların yatırımcılar arasında değiştirildiği pazarlarda ikincil piyasalar denir.

Boğa Pazarı: Borsada işlem gören varlıkların değeri iyimser.

Vurgu: Borsa, küçük yatırımlarla küçük kazançlar.

Deflation: Enflasyonun tam tersidir. Başka bir deyişle, bir ülkedeki genel fiyatlar düşerken, kişi başına düşen gelir de üretim ve istihdam oranındaki düşüştür.

Devalüasyon: Ekonomisi açığı olan ülkeler, kendi paralarının yabancı satın alma gücünü azaltmaktadır.

Döviz Kuru: Bir ülkenin döviz cinsinden ulusal para biriminin değeri.

Dünya Bankası: Az gelişmiş ülkelerin kalkınmasına para yatırmak ve sermaye yatırımlarını kolaylaştırmak amacıyla kurulan Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası’dır.

Etkili: Merkez Bankası tarafından alınan ve Türk lirası kuruna göre satın alınan döviz cinsi.

Enflasyon: Bir ülkedeki genel fiyat artışlarını ifade eder.

Emisyon: Merkez Bankası tarafından paralel olarak verilen banka adı.

Fed: Amerikan Merkez Bankası’na verilen isim.

Vadeli İşlemler: Döviz, hazine bonosu, tahvil gibi tahvillerin belli bir fiyattan belli bir süre alıp satması sözleşmeye verilen addır.

Gayri Safi Milli Hasıla Oranı: Bir ülkenin bir yılda ürettiği malların ve hizmetlerin toplamıdır.

Hazine Bonusu: 1 yıl sonra Hazine tarafından ihraç edilen ve iskontolu olarak işlem gören borçlanma senetleri.

Hisse Senetleri: Bunlar, Anonim Şirketlerin ortak olduğu hisse senetlerini gösteren değerli belgelerdir.

Jaws: Tahvil satarken spekülatörlerin hareketlerini gören yatırımcıya verilen isim.

Kaldıraç Oranı: Varlıklarının ne kadarının döviz tarafından finanse edildiğini gösteren yörünge.

Döviz: Paralar ve kağıt paralar şeklinde olan tüm dövizler, hesaplar, belgeler, faturalar, poliçeler, bu tutarlar ile ödeme yapabilen çekler gibi her türlü parasal alete borsa adı verilir.

Keriz İpekleme: Düşük stokların değeri, kurt borsacılar hisse senetlerinin manipülasyonu ve bu neredeyse şişirilmiş hisse senetlerinin üst düzey acemi tüccarlarına satışı ile manipüle edilir.

Likidite: Para piyasasında işlem gören tüm para ve para cinsinden varlıklara verilen addır.

Likit Fon: Kredi 90 gün içinde finanse edilir.

Lot: 1000 paylaşım size verildi.

Manipülasyon: Yapay hareketlerle stok fiyatını düşürmek.

Nominal Değer: Menkul kıymetler üzerine yazılan değerdir.

Nominal Faiz: Piyasada uygulanan cari faiz oranı.

Seçenek: Belirli bir süre ve belirli bir fiyattan alıcıya tanıtılması.

Para Kazandırma: Borsada para kazanmak için verilen isim.

Kategori: Yatırım