logo

2018 Bonoda Şekil Şartları Nelerdir?

Ülkemizde çeşitli alanlarda ticari faaliyet gösteren şirketler, çalıştıkları iş karşılığında çalışmaya ve alışveriş yapan kişilere karşı bazı teminatlar sunmaktadır. Ticaret insanları için en çok kullanılan teminatlardan biri ikramiye. Bono, birçokları tarafından piyasada bir fatura olarak bilinir ve aynı zamanda finans sektöründe bir araç, kanıt, ödeme ve garanti aracı olarak kullanılır. Teminat olarak kullanılan tahviller bir takım zorunluluklara sahiptir. Bonoda form koşullarının ne olduğuna bir göz atalım. Yaklaşık yedi başlık altında toplanan kaputun şekli ile ilgili olarak şunlar söylenebilir: Tahvil veya taksit bonosu, koşulsuz bir fiyat ödemeye hazır olan kişinin imzası, vade, ödenecek kişinin adı ve soyadı, ödeme yeri, anlaşmanın yapıldığı tarih ve yeri ve Bonoyu veren kişi.

Bonoda’ya verilen faturalar veya bonolar Türkçeyle yazılmışsa, faturalar aynı şekilde yazılmalıdır. Aksi takdirde, farklı bir tarzda yazıldığı düşünülürse, bağın hangi tarafının zıddı olduğunu belirtmek gerekir. Koşulsuz olarak, ödemeyi yapan kişi tarafından ödenmesi gereken belli miktarda para vardır ve bunun için ödeme yapılmasına gerek yoktur. Bononun Vadesi ile ilgili olarak, ödemenin yapılacağı tarih gün / ay / yıl olarak yazılmakta ve o tarihte ödeme yapılmaktadır.

Ödemenin ad-soyad bölümünde, ödenecek kişinin adı ve soyadı açıkça yazılmalıdır. Ödemeler şirketlere veya şirketlere yapılacaksa, başlıkları kısa yazılabilir. Bonoda’ya ödeme yerinin koşullarının bulunduğu koşulların, bildirimin ödeme tarihinde yapıldığı belirtildiğinde, yer yazılmazsa, palavracıkların yapıldığı yer ödeme yeri olarak kabul edilir. Bononun düzenlendiği gün ve yerde, düzenleme tarihi açıkça yapılır ve daha sonra yerin adı yazılmalıdır. Aksine, ödeme yeri hakkında bir açıklama yoksa, ödemenin yapıldığı yere bonusun yapıldığı yer denir. Bonusu hazırlayan kişinin imzası hem kendisini hazırlayan kişinin hem de onu ödeyecek kişinin imzalanmasını ifade eder.